Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công bố đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/04/2024

          Ngày 12 tháng 4 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND Công bố đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2024.

          Theo đó, Quyết định này quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, các loại mồ mã và các loại tài sản khác gắn liền với đất làm căn cứ để bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và tính lệ phí trước bạ nhà, công trình; thu thuế đối với hoạt động thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Nội dung Quyết định bao gồm:

- Thuyết minh áp dụng

- Phụ lục 01: Bảng đơn giá nhà

- Phụ lục 02: Bảng đơn giá công trình, vật kiến trúc

- Phụ lục 03: Bảng đơn giá các loại mồ mã

- Phụ lục 04: Phương pháp tính đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Đối tượng áp dụng:

          a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan khi Nhà nước thu hồi đất;

          b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;

          c) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà, công trình và kinh doanh bất động sản;

          d) Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến nhà ở.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công bố đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/04/2024

          Ngày 12 tháng 4 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 995/QĐ-UBND Công bố đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2024.

          Theo đó, Quyết định này quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc, các loại mồ mã và các loại tài sản khác gắn liền với đất làm căn cứ để bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và tính lệ phí trước bạ nhà, công trình; thu thuế đối với hoạt động thầu xây dựng nhà, công trình kiến trúc và kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Nội dung Quyết định bao gồm:

- Thuyết minh áp dụng

- Phụ lục 01: Bảng đơn giá nhà

- Phụ lục 02: Bảng đơn giá công trình, vật kiến trúc

- Phụ lục 03: Bảng đơn giá các loại mồ mã

- Phụ lục 04: Phương pháp tính đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Đối tượng áp dụng:

          a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan khi Nhà nước thu hồi đất;

          b) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất;

          c) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà, công trình và kinh doanh bất động sản;

          d) Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến nhà ở.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 577.080
Truy cập hiện tại 40