Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Ngày, 18/7/2019 HĐND xã Phú Mậu tổ chức kỳ họp nhứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày cập nhật 25/07/2019

Về tham dự kỳ họp lần này có các  đồng chí đại diện Thường trực HĐND huyện, các đ/c đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã, các đ/c trong Đảng ủy, đại diện UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội, các HTX DV-NN, trường học, trạm y tê, Bí thư, Trưởng phó các thôn trên địa bàn xã đến tham dự kỳ họp này. 

 Kỳ họp thứ 8 HĐND xã sẽ xem xét thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng đó là: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ KTXH 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định những biện pháp, giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH 6 tháng còn lại của năm 2019.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Ngày, 18/7/2019 HĐND xã Phú Mậu tổ chức kỳ họp nhứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày cập nhật 25/07/2019

Về tham dự kỳ họp lần này có các  đồng chí đại diện Thường trực HĐND huyện, các đ/c đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã, các đ/c trong Đảng ủy, đại diện UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể chính trị - xã hội, các HTX DV-NN, trường học, trạm y tê, Bí thư, Trưởng phó các thôn trên địa bàn xã đến tham dự kỳ họp này. 

 Kỳ họp thứ 8 HĐND xã sẽ xem xét thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng đó là: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ KTXH 6 tháng đầu năm, bàn và quyết định những biện pháp, giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH 6 tháng còn lại của năm 2019.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 577.156
Truy cập hiện tại 40