Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quyết định 854 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh TT Huế
Ngày cập nhật 07/05/2019
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Quyết định 854 /QĐ-UBND của UBND Tỉnh TT Huế
Ngày cập nhật 07/05/2019
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đƣợc sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 577.170
Truy cập hiện tại 40