Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/07/2018
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
 
áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/07/2018
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
 
áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 669.590
Truy cập hiện tại 12