Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN KÊT HỢP TIẾP XÚC CỬ TRI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN VÀ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ
Ngày cập nhật 10/07/2023

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tiếp công dân, Thường trực HĐND xã thông báo Lịch tiếp công dân kết hợp tiếp xúc cử tri 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND Thành phố như sau:

Vậy Thường trực HĐND xã thông báo rộng rãi lịch tiếp công dân của Lãnh đạo HĐND Thành phố để cán bộ và nhân dân được biết tiện theo dõi và liên hệ công việc./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 673.710
Truy cập hiện tại 50