Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND xã Phú Mậu tổ chức lễ ra quân "Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019"
Ngày cập nhật 02/04/2019

Được sự hướng dẫn của BCĐ cấp huyện, sự đồng ý của Đảng ủy, UBND xã Phú Mậu. Hôm nay, ngày 01/4/2019 BCĐ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở xã Phú Mậu tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019.

Thực hiện các Quyết định, Công văn của Ban chỉ đạo Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở của các cấp về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc TĐT Dân số và Nhà ở năm 2019 trên toàn quốc; Chỉ đạo công tác phối hợp xuyên suốt ở tất cả các cấp. Thực hiện nghiêm túc phương án TĐT ở các khâu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong những ngày đầu ra quân, tránh những sai sót hệ thống, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, yêu cầu sự tham gia phối hợp cung cấp thông tin giữa các đồng chí Trưởng, phó thôn và của mọi người dân trên địa bàn xã; 

Tiến hành thu thập thông tin từ người dân

Xã Phú Mậu ra quân với tổng số 12 điều tra viên, phân công phụ trách các địa bàn.Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 576.904
Truy cập hiện tại 25