Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số xã Phú Mậu năm 2023
Ngày cập nhật 19/04/2023

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND xã Phú Mậu  về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số xã Phú Mậu năm 2023./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số xã Phú Mậu năm 2023
Ngày cập nhật 19/04/2023

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 04/4/2023 của UBND xã Phú Mậu  về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số xã Phú Mậu năm 2023./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 518.991
Truy cập hiện tại 7