Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
THAM DỰ TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐ CHO TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2022
Ngày cập nhật 23/10/2022

Thực hiện nội dung công văn số 9513/UBND-DL ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo hình thức trực tuyến. UBND thành phố Huế đã tổ chức tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng xã Phú Mậu đã tham gia tập huấn tương đối đầy đủ. Buổi tập huấn đã giúp các Tổ công nghệ số cộng đồng hiểu được chuyển đổi số là gì, chức năng nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao kỹ năng số để hỗ trợ cho người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống, giúp người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên và tạo ra giá trị thiết thực đối với người dân./.

 

Xem tin theo ngày  
THAM DỰ TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỐ CHO TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2022
Ngày cập nhật 23/10/2022

Thực hiện nội dung công văn số 9513/UBND-DL ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Chương trình bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo hình thức trực tuyến. UBND thành phố Huế đã tổ chức tập huấn kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn thành phố năm 2022 bằng hình thức trực tuyến.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng xã Phú Mậu đã tham gia tập huấn tương đối đầy đủ. Buổi tập huấn đã giúp các Tổ công nghệ số cộng đồng hiểu được chuyển đổi số là gì, chức năng nhiệm vụ của Tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao kỹ năng số để hỗ trợ cho người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống, giúp người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên và tạo ra giá trị thiết thực đối với người dân./.

 

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 518.968
Truy cập hiện tại 7