Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của xã Phú Mậu quý...
Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 09/3/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các cơ quan cấp huyện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp...
Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt duy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài Nguyên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 518.997
Truy cập hiện tại 9